Kommentarer

23.10.2019 19:44

Göran Sunna

Har era uppfödningar drag åt att driva älg? Har haft wachtelhund tidigare och nästa är tänkt att användas på rådjur och älg.
Hälsn. Göran Sunna. g.sunna@telia.com