Vi har blivit så många, så vi kan inte längre ha valpträffar hemma hos oss. Vi får träffas på Wachtelhundutställningar eller vid träningar inför Ukl. I år 2021, ska vi träffas på Almunge Hundcenter för lite träning av olika moment och träning i olika hägn. Blir så kul att ses igen!

Dessutom brukar vi samla ihop flera inför Bph tester. Ett kul test där man verkligen ser vad man har i sitt koppel. (Bph= Beteende-och personlighets beskrivning hund)

(På bilden så är vi några som just blivit godkända på Bph test.)

Vad är BPH?

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är som namnet anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer.